Nye boligskatteregler udskudt til 2024 - Aarhus Mæglerne
Menu 70 70 79 61
Til oversigten nye boligskatteregler udskudt 2024

Nye boligskatteregler udskudt til 2024

Et bredt enigt flertal i Folketinget stemte i 2017 for de nye boligskatteregler som skulle træde i kraft i 2021. Der er bredt enigt flertal i Folketinget om at give danskerne mere tryghed med deres bolig.

Forsigtighedsprincip og indefrysning er nogle af centrale emner af den nye boligskatteaftale. Reglerne er gældende fra 2021, når de nuværende skatteregler udløber.

Hvilke skatter betaler du som boligejer?

Som boligejer skal du betale for to skatter. Den ene skat er grundskyld, som er, hvor meget du skylder for den grund, boligen er på. Den anden skat er ejendomsværdiskat, som er skatten på din ejendoms værdi.
Den store udfordring med vurderingerne er, at det offentlige skal vurdere, hvor meget din bolig er værd, og det har givet meget skæve og upræcise vurderinger. Det offentlige har vurderet nogle boliger for højt, men de fleste for lavt. Det betyder, at nogle har betalt for lidt i skat, og nogle har betalt for meget. Det giver meget utryghed blandt boligejere.

Det offentlige vil nu prøve at lave et nyt vurderingssystem, som følger boligmarkedet bedre. Det nye vurderingssystem baserer sig på størrelse, hustype, beliggenhed og udviklingen på boligmarkedet i området. Regeringen mener, at det nye system vil give bedre og mere præcise ejendomsvurderinger.

Forsigtighedsprincip

De nye regler indfører et nyt forsigtighedsprincip, da der ofte vil være en vis usikkerhed i en vurdering. De mener, at den usikkerhed skal komme boligejere til gode hvor beløbet, som du skal betale skat af, vil blive sat 20 % lavere end selve boligens vurderet værdi.

Indefrysning

Udover forsigtighedsprincippet indebærer de nye boligskatteregler en sænkelse af grundskyld og ejendomsværdiskat i 2021. Som skattereglerne er på nuværende tidspunkt, har nogle boligejere betalt for meget i boligskat, og andre har betalt for lidt. Skatteministeriet er kommet frem til, at 6 ud af 10 boliger får reduceret deres boligskatter. De andre skal betale mere i skat efter 2021.
For de resterende boliger indføres en skatterabat. Skatterabatten sikrer, at ingen boligejere skal betale mere i skat i 2021 med de nye regler. Derudover bliver begge boligskatter fastlåst til boligens værdi.
Ifølge skatteministeriet kan en boligejers boligskat ikke stige, så længe man stadig ejer sin bolig. Stiger værdien af boligen, indefryses stigningen i boligskatten, som først skal betales, når boligen skal sælges.

Hvornår skal du så købe bolig?

Skal du købe bolig før 2020 og betale mindre i skat eller skal du købe efter 2020, hvor du skal betale mere i skat, men huspriserne kan være faldet?
Hvis du køber før 2020 kan du måske betale mere i afdrag, hvilket jo er en positiv ting, men det er samtidig ikke til at sige, hvordan boligmarkedet er efter 2020. Du kan måske købe en billigere ejerlejlighed efter 2020, men du skal huske at medregne en højere skat.

Vores råd er at købe bolig nu, idet du får den skatterabat med ind i boligen end hvis du køber efter 2020. Det er altid godt at få en køberrådgiver ind over dit køb. Overvejer du at købe nu, så tilmeld dig vores køberkartotek.
Men en ting er helt sikkert: Det nye udspil skal sikre en mere overskuelig privatøkonomi for boligejere, så du kan blive boende for den løn, som du og måske din samlever har.

Kilde: Skatteministeriet

Kontakt os

Harald Jensens Plads 1A,
8000 Aarhus C.
Tlf: 70 70 79 61
E-mail: info@aarhusmaeglerne.dk
Persondata- og cookiepolitik
Log ind på Min side